[BIN: 0674]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Aanund Randbekkhaugen, Mo, Telemark .

1. Bergemann han kaam seg riand i gaar
-Tro foldringen væl -
aa der han no av uti berlonden kaam.
-Her rigner aa her blæs
for de nordlanske fjøllo
der leika tre normænd-
2. Aa hori æ du fødd'e aa hori æ du boren
hell hori æ alle dine jaamfruklæi skorne.
3. I bergji æ eg fødd'e i bergji æ eg boren
i bergji æ alle mine jaamfruklæi skorne.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CLXIX, 46 (NFS, kopi) med overskrift Ei gaamol'e huldravise.