[BIN: 0671]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1916-17 av Gunnhild T. Kivle etter Tone O. Kivle, Seljord, Telemark .


Liti Kjersti ho va seg saa lite et viv
ho kon ikke raa fe sit unge liv.
-Men de regner aa de blæs
fe nor onder fjælo
der leikar dei normen -

2. Liti Kjersti ho va seg saa liti ei brur
ho kon ikke nyklan i laasane snu.
3. Liti Kjersti ho sat i veven saa fin
kvi renne de mjolk ut af brøste paa deg.
4.Aa de naa kje mjølk um du synes saa
de af den mjøen eg drak af i gaar.
5. Dei tvo ting æ ikke verandre lik
fre mjøen er brun aa mjolki ær kvit.
6.Aa de nyttar kje lenger aa dølja fe deg
Bergekongen nor han hev lokka meg.
7. Æ' de bergekongen nor som hev lika deg
hot æ de fe gaavur han hev jeve deg.
8.Aa han gav meg ein rød gulring
de kje maken paa draaningen fing.
9.Aa han gav meg ei horpe af gul
som eg skulle leike paa naar eg va sorgeful.
10. Lite Kjersti ho paa gulhorpa slo
saa horde ho bergekongen i berge nor.
11.Aa kan eg naa ikke lite Kjersti faa
saa vil eg lata el ijænom bejarlandi gaa.
12.Aa for du skal brenne mit land te mein
saa tak ho lite Kjersti aa fløt ho heim.
13. Bergekongen ha seg ein gangar spak
han sette lite Kjersti upaa hans bak.
14. Bergekongen rei berje tri vendur i kring
aa bergi de opna saa kom dei der in.
15. Dei sette lite Kjersti paa sølvar stol
aa gav hende drike af sølverskaal.
16. De fyste dryken lite Kjersti ho drak
de krisne londi ho endaa gat.
17. Hore æ du fød aa haare æ du baaren
aa hore æ dine jomfruklæer skaaren.
18. I Bejarlondi der æ eg fød aa der æ eg baaren
aa der æ mine jomfruklæer skaaren.
19. Den are dryken lite kjersti drak
20. Dei gav henar drike af rauegul haan
dei slepte der nei to villar kon.
21. Den trea dryken lite Kjersti ho drak
dei krisna lande ho aller meir gat.
22. Hore æ du fød aa haare æ du baaren
aa haare æ dine jomfruklæer skaaren.
23. I berje æ eg fød aa der æ eg baaren
aa der æ mine jomfruklæer skaaren.
24. I berje vi eg leva aa der vi eg døi
-Bronfolen rinder let-
aa der æ eg kongens festarmøi.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCCXXXIV, s. 69-72 (NFS, kopi) med overskrift Liti Kjersti.

Merkn.: Under str. 19 står (borte ikke kan).