[BIN: 0670]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Aasmund Aaheim, Laardal, Telemark .

1. Moderen tala ti datteren sin
-Till lill lill houen min -
kvi rinder der melk utav brysterne din.
-Dei dansar so lett igjenom lunden -
2. Det er ikkje melk som at I synes saa
det æ den brune mjø som vi drakk av igjaar.
3. Det nyttar kje dylje moderen min
elvekongjen i bergje hev lokka meg.
4. Kann du kje dylje for m[oderen] din
saa kaam aa fyg meg i bergje inn.
5. Elverkongjen va' no kje langt der ifraa
han va' kje lenger burt' hell ' n lydde dærpaa.
6. So rei dei igjenom so tykk ein skog
lille Kjærsti ho gret aa elverkongjen lo.
7. So [rei dei igjenom so] djup ein dal
lille Kjærsti [ho gret aa] elvekongjen kva.
8. So [rei dei] de bergje 3 gaangur omkring
aa bergje de opna aa elvekongjen inn.
9. So kjem hendes døttar smale aa grann
dei dansa mæ ei syllkaann i kvaarsi haand.
10. Den fysste drykk ho av kaanna drakk
daa gløymde'o burt den som henar ha' skapt.
11. Den are [drykk ho av kaanna] tok
daa [gløymed'o] baatte far aa mor.
12. Den tree [drykk ho av kaanna] tok
daa gløymd'o baatte himmel aa jor.
13. O kjære min moer du drikk'e kje ut
du maa kje forgløyme din herre aa Gud.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCXXII, 61. (NFS, kopi) Under oppskrifta står: etter far hans. Tone: Gunnh. Gjuve.