[BIN: 0668]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Hallvor Morkji, Fyresdal, Telemark .

1. Hev bergesvennen lokka deg
[så seie du meg gåvune han gav deg].
-Der nornast -
2. Han gav meg dei syllspende sko
dei hev eg sliti mæ stor uro.
3. [Han gav meg ein] silkjeserk
[den hev eg sliti mæ] store verk.
4. [ Han gav meg] eit honn av gull
som eg sille tute i når eg va' sorgefull.
5. Ho slo hænar mæ lindetre
liten Kjersti falt på sine kne.
6. [Dei tappar i] ei konne mæ vin
dei sjau villanskonni dei kastar der i.
7. Den før[ste] drykk ho derav drakk
då totte ho hennes hjarta sprakk.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge h, s. 319 Merknader og retting: Etterslengen står over oppskrifta. Over str. 5 står først (efter at Bergesvennen er kommen ind) og deretter står (Moderen); over str. 7 står (vita ti seg)