[BIN: 0667]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Hans Jakob Aall etter Aase Fürst Kaasi, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark .

1. Eg ha en Gangar baa liden aa graa
aa sel saa setten e Kjersti derpaa.
-Dei dansa saa let igjennem Lunden -
-Kjerudelu -
2. Saa rei di igjenem saa jupe en Dal
liti Kjersti ho gret aa Elvekongjen kva.
3. Saa rei di igjenem saa tyk ein Skau
liti Kjersti ho gret aa Elvekongjen lo.
4. Saa rei di Bergi tri Gonger omkring
aa Bergji de opna aa Elvekongjen in.
5. Some flu te Højen aa sume flu te Stol
aa some strødde Gullterning under hendes Fod.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS H. J. Aall III, s. 25 Rettingar: 1.1 baa er retta til baat; line 2 er retta til aa sel saa sette eg liti Kjersti derpaa; etterslengen er retta til Kjeudelu; over line 2 i str. 2 står Elvekongjen lo, dette er streka ut; 4.1 Bergi er retta til Berji