[BIN: 0665]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman, ukjent sanger, Mo, Telemark .

 Bergekongen kom seg rians i Gaar
-Bronfolen trillar lettan Hei -
aa Kongen ute for haanom staar,
-dæ rigner aa dæ blaaser
for Norden under Fjellan,
der leikar tri Normænd -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Prenta i C. Elling, Vore Kjæmpeviser Kra. 1914 s. 73 med overskrift L. u. O. 1861 nr. 121 (Lindemans utrykte Optegnelser)