[BIN: 0663]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman, ukjent sanger, Mo, Telemark .

 Liti Kjersti ho sat uti Veven aa vov,
-til-lil-lil- Hau'en min -
saa kom hendes Moder gangendes fort.
-dei leika saa lett gjennem Lunden -
Ekstra opplysninger