[BIN: 0661]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Aasne Spokkeli, Fyresdal, Telemark .

1. Dei rei bergji å bergji umkring
-Bronfolen -
å sunnafyr bergji va dynne inn.
2. Ho svor seg frå Gud å ti tri
at ho va' kje moder te alle di.
3. Ho svor seg frå Gud å ti fem
at ho va' kje moder te alle dem.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge q, 39 Etter fem står fenn