[BIN: 0660]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Elen Rolleivstad, Fyresdal, Telemark .

1. Liti Kjersti og hendes moder
-Bronfolen ri[nder] væl -
dei lekte gulltærning på bore.
-De regner å de b[læs]
langt norden dei bergann
der leika dei normenn -
2. Den første gullt[ærning] på tav[lebor] rann
liti Kjersti ho tapa hendes m[oder] ho vann.
3. Høyr du liti Kjersti [hot eg spyre deg]
kvi renne de mjokk [o brysti di].
4. - - - - - - - - av sylvarskaft
liti Kjersti gløymde kven hennar ha skapt.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge h, 309 Merknad: Etter str. 2 står Ligesaa Nr. 2 og 3