[BIN: 0657]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Anne Hermodsdotter, Telemark .

1. Kungen han kom seg riand i går
-Bronfolen rinder væl -
å kungen ute fyr honom står.
-Dæ rigne å dæ blæse
fyr noren unde fjølla
der leika tre normenn -
2. Å høyre du kungen hot eg bea deg må
må eg di yngste dotter få.
3. Æ' då ingjen kristen mann
mæ ho sko' då taka eitt trodd i si hånd.
4. Å må eg 'ki hena mæ goom få
så sko' eg lata ellen gjenom Beiarlunden gå.
5. Å må eg 'ki hena mæ goom hava
så sko' eg lata ellen gjenom Beiarlunden fara.
6. Å fyrr lyt du hena mæ goom hava
fyr du må lata ellen gjenom Beiarlunden draga.
7. Å kungjen han svøber sitt hovu i skinn
så syrgjeleg han vekkjer upp kjær datteren sin.
8. Du stend upp min datter du klær deg brått
her æ' no belar i våres går.
9. Skjøn jomfru ho va' kje hårband-vand
ho vippa sitt hår i røde gullband.
10. Skjøn jomfru ho ha på seg skjurta små
å gulli dæ låg ette kvor dæn trå.
11. Skjøn jomfru ho ha' på seg stakkjen rau
å gulli dæ låg ette kvor dæn saum.
12. Skjøn jomfru ho ha' på seg silkjesokk
så trådde ho av uti gullskor.
13. Skjøn jomfru ut igjenom dynni steig
å bergemann mot henar reis.
14. Æ' då ingjen kristen mann
mæ eg sko' då taka eitt trodd i mi hånd.
15. Å må eg 'ki deg mæ goom få
så sko' eg lata ellen gjenom Beiarlunden gå.
16. Å må eg 'ki deg mæ goom hava
så sko' eg lata ellen gjenom Beiarlunden fara.
17. Så nysste'n kring hena dæn kåpa blå
så lyfter han hena på gangaren grå.
18. Å kungen han kom seg riand i går
å moderen ute fyr honom står.
19. Vælkomen æ' du kjær sønnen min
å så dæ vive du flyte mæ deg.
20. Å bergemann talar til moderen sin
du tappar meg i ei konne mæ vin.
21. Dæn fyste drykk ho dærav drakk
å endå ha' kje ho sin moder burttapt.
22. [Hor æ' du fødd hell hor æ' du bori
hell hore æ' alle dine jomfruklæi skorne.
23. I Beiarlunden æ' eg fødd i Beiarlunden æ' eg bori
i Beiarlunden æ' alle mine jomfruklæi skorne.
24. Dæn annen drykk ho av konna drakk
ho gløymde burt kven hennar ha' skapt.
25. Dæn annen drykk ho av konna tok
så gløymde ho burt både himmel å jor.
26. Hor æ' du fødd hell hor æ' du bori
hell hore æ' alle dine jomfruklæi skorne.
27. Dæn tree drykk ho av konna drakk
men då hadde ho gløymt kven hennar ha' skapt.
28. Dæn annen drykk ho av konna tok
så gløymde ho burt både himmel å jor.
29. I bergje æ' eg fødd i bergje æ' eg bori
i bergje æ' alle mine jomfruklæi skorne].

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge I, 236 (Renskrift) med overskrift Skjøn jomfru å bergekungen IV (meddelt af Anne Hermodsdatter) (I 38, 231, 234, 237) Merknader: Utfor mellomslengen står (Ingeb. Trodded[alen]: Brofolen); ved etterslengen står (Ing. Tr.: norlunde fjella); str. 22-29 er fylt ut etter var. Tilvisinga står slik under reinskrifta: etter tilvising av S. Bugge. 22. Som V. 23 i III h. mig.- 23. Som III V. 24, kun: i Beiarlunden.- 24. Som V.21, kun: annen.- 25. Som V. 22, - 26. Som V.23 27. Som V. 21, kun: tree, og i L.2: men då hadde ho.- 28. Som V. 22, - 29. Som III V. 27.