[BIN: 0653]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Bergemannen holler si snakkja for land
-Bronfolen rinder væl -
han holler sitt skipi fyr beiarkungens land
-De rigner å blæs'e
for norden unde fjølli
der leikar dei -
2. Bergemannen kom seg riand i går
kungen ute fyr en står.
3. Vælkomen bergemann heim te me
no heve eg nyss bryggja å blanda vin.
4. Eg æ' no 'kje um din mjø hell vin
eg æ' mei um liti Kjersti dotte di.
5. Liti Kjersti ho æ so lite eitt bån
ho lyt vera sjå si moder eitt år.
6. Liti Kjersti [ho æ] so liti, ho kann 'kje mindre vera
ho kann ikkje lyklanne ti låso bæra.
7. Liti Kjersti ho æ' kje so lite eitt bån
eg må ei hæna mæ augo sjå.
8. Må eg 'kje liti Kjersti mæ goom hava
so sko eg lata ellen gjænom Beiarlunden fara.
9. Fyrre lyt du hæna mæ goom få
fyrr du lete ellen gjenom Beiarlunden gå.
10. Kongen han svøber sitt hovud i skinn
so ganger han i høieloft fyr sin dåtter inn.
11. Statt upp liten Kjersti å klæ deg brått
bergemannen æ' inni vi flykje deg burt.
12. Du teke inkje di beste klæi på
- - - - - - - - -
13. Kvi må eg 'kji taka mi beste klæi1
eg heve2 dei inkji mæ uforom fått.
1klæden
2jeg haver
14. Liti Kjersti seg inn i dynne steig
bergemannen upp imot 'a reis.
15. B[ergemannen] klappar på høyeni blå
du sett deg liti Kjersti å kvilar derpå.
16. Eg æ inkje trøytt'e hell færemo
når eg vi' sita so sit eg hos mor.
17. Sett deg liti Kjersti du kviler ei ti
sea fygjer du av lande mæ meg.
18. Æ her då ingjen kristen mann
sko' eg då taka eitt troll i mi hånd.
19. Må eg kji deg mæ goom få
so sko eg lata ellen gjænom beiarlunden gå.
20. Fyrre lyt du meg goom hava
fyrr du let [ellen gjænom beiarlunden] fara.
21. Han neppte ikring liti Kjersti kåpa blå
so set 'en hæna på gangaren grå.
22. Berg[emannen] rei de bergji umkring
bergji opna opp der bergemannen fór inn.
23. B[ergemannen] tala te dåtteren sin
du hente meg inn ei kanne mæ vin.
24. Hori æ' du fødd hell hori æ du boren
hell hori æ' adde di jomfruklæne skorne.
25. I Beiarlunden æ' eg f[ødd] i B[eiarlunden] æ' eg bore
i B[eiarlunden æ' adde mi jomfruklæne] skorne.
26. Den are drykkjen liti Kjersti drakk
enndå visste ho kven hæna ha' skapt.
27. Hori [æ du fødd hell hori æ du boren
hell hori æ' adde di jomfruklæne skorne.]
28. I Beiarlunden æ eg fødd i Beiarlunden æ' eg bore
i Beiarlunden æ' adde mi jomfruklæne skorne.
29. Den tree [drykkjen liti Kjersti] drakk
då visste 'kje ho kven hæna ha skapt.
30. Hori [æ du fødd hell hori æ du boren
hell hori æ' adde di jomfruklæne skorne.]
31. I bergje [æ eg fødd i bergje æ' eg bore
i bergje æ' adde mi jomfruklæne skorne.]
32. I bergje vi eg liva i b[ergje] vi eg døy
å i bergje der bur min festarsvein.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge d, s. 298-302

Merkn.: Str. 13.2 etter uforom står med uvillighed. Reinskrift NFS S. Bugge VIII c, 413-18. DFS XXIX s. 322 b.