[BIN: 0652]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Aase Moen, Øyann, Veum, Fyresdal, Telemark .

1. Bergemannen kåm seg riand i går
-Bronfolen rinder væl -
å beiarlandskongen uti fyr hånom står.
-Dæ rigner å dæ bles
for noran onder fjøllo
der leikar dei-
2. Vælkommen bergmann ti mitt øl
nå hev eg nylege bryggja fyr deg.
3. Eg aktar meg inkje anten din mjø hell vin
men eg aktar meg 'a liti Kjersti kjær datteren din.
4. Lill Kjersti ho æ no so liti eitt bån
ho kann kje frå si moer eitt år.
5. Lill Kjersti ho æ no so liti ei fru
ho kann kje lyklann i låsane snu.
6. Ja må eg 'kje lill Kjersti kjær dotter di få
så vi eg lata ellen ivi Beiarlondi gå.
7. Nei før du lete (ellen ivi Beiarlondi) gå
før lyte du lill Kjersti kjær dotter mi få.
8. Statt upp lill Kjersti skrei lokun ifrå
du ska inn i stoga fyr bergemann gå.
9. Fulla æ her så vitt eitt land
at eg ha' mått' fængji ein kristen mann.
10. Lill Kjersti ho ha' på seg stakkjen blå
når ho stille inn ti bergemann gå.
11. Lill Kjersti ho seg ivi dynnstokkjen steig
då tænkte bergemann soli ho skjein.
12. Å bergemannen seg av gari rei
atte sto beiarlandskungjen se' hændar han vrei.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 25, s. 173 med overskrift Bergemannen å litæ Kjersti (Aase Moen, fortiden i Øyann, syster ti Tarjei Øyann) 8.1 skrei lokun ifrå står i parantes.