[BIN: 0651]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

1. Moderen spørger no Datteren sin
-Tillillil [Haujen min] -
[kvi renne de Mjelk av Brysterne din].
-[Di] dansar [saa lett gjenom Lunden] -
2. Det er ikke Mjelk som du synes no
men det var dæ Mjø som jeg drakk igaar.
3. Ho slo te lille Kjersti under Kjind
kvi ska du stande dølge for Moderen din.
4. Eg vi kje længer dølge for Moderen min
Elvekongje i Berge ha lokka mig.
5. Elvekungjen han sto ikje langt derifraa
han sto ikje længer end 'n hørte derpaa.
6. Elvekungens Gangar æ smale aa trang
lille Kjersti han sætter paa Fola aa Bak.
7. Saa rei dei igjeno saa jup en Dal
aa lille Kjersti ho gret Elvekungjen han kva.
8. Saa rei de dæ Berge tri Gonger onkring
aa Bergje dæ aapna aa da fór dei ind.
9. Fram kom hennes Brøar smale aa gran
dei dansa mæ ei Sølkaan i hver si Hand.
10. Aa kjære mi Moder du drikke no først
du ha kje dine Døtter mæ Augo sit.
11. Den første Drik ho af Kaanna tok
saa glømte ho burt baade Faer aa Moer.
12. Den andre Drikken ho af Kaanna tok
da glømte ho bort baade Himmel aa Jord.
13. Den trea Drik ho af Kaanna drak
da glømte ho bort den som hennar skapt.
14. Aa kjære mi Moder du drikk 'kje ut
du maa ikje forglømme din Herre aa Gud.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO L. M. Lindeman fol. 2128, s. 96f Utfyllingane er henta fra oppskrift av S. Bugge etter Tone Marteinsdotter (var. )