[BIN: 0649]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Torbjør Ripilen, Mo, Telemark .

1. Bergemannen kåm seg riand i går
å kongen uti for hanem står.
-For norden undi1 fjøllo
der leikar dei -
1ondu
2. Vælkomen bergemann hit ti me
eg heve litt øl å blanda mæ vin.
3. Eg æ kje um ditt øl å blanda mæ vin
hor æ no liten Kjisten datteren din.
4. Liti Kjisten ho æ seg so liti ei brur
ho kann ingle lyklar i låsane snu.
5. Liden Kjisten ho æ so liti eitt bån
ho æ kji gjiftand ifrå sin fader iår.
6. Å må eg kji liti Kjisti mæ goom få
so sko eg lata ellen gjænom Bejarlandi gå.
7. Nei fyrre lyt du Kjisten mæ goom få
hell du lete ellen i Bejarland gå.
8. Liti Kjisten ho ha på seg stakkjen rou
å gulli låg etti kvor den soum.
9. Liten Kjisten ho ha på seg kåpa blå
so lyster ho seg ti bergemann gå.
10. Liti Kjisten ho plukka sitt gull uti skrin
å bergemann sala på gangaren sin.
11. So rei dei igjænom so tyk ein skog
liden Kjisten ho gret å bergemannen lo.
12. So rei [dei igjænom] so tyk ei hei
liten Kjisten [ho gret] å b[ergemannen] bleiv vrei.
13. Bergemannen kåm seg riand i går
hass moder uti for honom står.
14. Vælkomen du bergemann hit ti meg
å so dæ vene vivi du flyte mæ deg.
15. Hore æ du fødd å hore æ du bori
å hore æ dine hereklæi skorne.
16. I Bejarlandi æ eg fødd å i B[ejarlandi] æ eg bori
å i B[ejarlandi] æ adde mine hereklæi skorne.
17. Den fyste drykkjen av honni 'o drakk
då ha' ho inkji sitt faisnavni tapt.
18. Den are drykkjen [av honni 'o drakk]
å då ha' ho sitt faisnavni tapt.
19. Hore æ du fødd hell hore æ du bori
hell hore æ no adde dine hereklæi skorne.
20. I bergje2 æ eg fødd å i bergje2 æ eg bori
i bergje2 æ no adde mine hereklæi skorne.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 25, 95 med overskrift Bergemannen å liden Kjisten (Torbjør Ripilen) -

i margen står 2. gang 1891. Andre gongen har Torbjør Ripilen hatt med fleire strofer: etter str. 17 står Herpå atter vers 15 og 16; line 2 i str. 18 er retta til å då ha' ho ikkje sitt faisnavni tapt og deretter står Herpå igjen 15 og 16 derpå et vers om tree drykkjen:

Den tree drykkjen af honni 'o drakk
då hae ho sitt faisnavni tapt

Merknader: Over str. 15 står So spure ho; 15.2 hereklæi: Dæ æ at dæ æ herlegt på okkos mål; under oppskrifta står (Torbjør tror hun fór over et vers om at bergemandens moder bød hende hornet med gløymedrykkjen)