[BIN: 0648]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Ludvig M. Lindeman, ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Liti Kirsti ho var seg so litet eit Viv
-Brunfolen løyper lett -
Ho kund' ikkje raada sitt unge Liv.
-Med det regner og det blæs;
For nordan under Fjellom
der leika dei Nordmenn -
2. Liti Kirsti ho paa Gullharpa slog
det høyrde Berga-Kongen i Berget nord.
3. Aa kann eg no inkje liti Kirsti faa
so skal eg lata Eld yver Beiarlandet gaa.
4. Aa fyrr du skal brenna mit Land til Mein
so tak ho liti Kirsti og før henne heim.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Prenta i: L. M. Lindeman, Halvhundrede Norske Fjeldmelodier Kra. 1862 nr. 11 s. 7 med overskrift Liti Kirsti