[BIN: 0647]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift etter 1846 av M. B. Landstad, ukjent sanger, Seljord, Telemark .

 Liti Kersti var seg saa litit eit Viv
- Bronfolen løyper lett-
hun kunned 'ki raade sit unge Liv.
-Med ded regnær og ded bles
fer nordan undir Fjøllo
der leikar dei Nordmænn -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO Musikksaml. Olea Crøger og Seebergs ms. Eske 203 (Renskrift)