[BIN: 0646]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Ludvig M. Lindeman, ukjent sanger, Hjartdal, Telemark .

 Aa Moderen spørger nu Dotteren sin,
og Moderen spørger no Dotteren sin,
der render jo Melk af Brysterne din,
De danser saa let udi Lunden.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Prenta i: L. M. Lindeman, Norske Fjeldmelodier II nr. 535 s. 151 med overskrift Aa Moderen spørger