[BIN: 0645]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter fru Finkenhagen, Hjartdal, Telemark .

 Aa Moderen spörger no Datteren sin
der render jo Melk af Brysterne din.
-De danser saa let udi Lunden -
Ekstra opplysninger