[BIN: 0644]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Ludvig M. Lindeman, ukjent sanger, Hjartdal, Telemark .

1. Bergakongen kom seg ridande i Gard
-Brunfolen renner vel-
Paal Gullsmed ute for honom staar.
- Med det regner og det bl├Žs
fer nordan under Fjellom
innan under Hellom
der leika dei-
2. Velkomen Bergakongen heim til min
no hev' eg bryggjat og blandat Vin.
3. (Aa) gakk no deg i Stova inn
med eg gjeng i Loftet til Dotter min.
4. Liti Kirsti ha paa seg Stakken blaa
der var meir av Gull, en der var av Traad.
5. Bergakongen ha seg ein Gangare spak
han sette liti Kirsti upp aa hans Bak.
6. Daa Bergakongen skulde att um seg sjaa
daa hadde liti Kirsti ridet ifraa.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Prenta i: L. M. Lindeman Halvhundrede norske Fjeldmelodier Kra. 1862 nr. 14 s. 8 med overskrift Bergakongen (Liti Kirsti)