[BIN: 0643]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Catharinus Elling, ukjent sanger, Gransherred, Telemark .

 Aa Moderen tala te Dotteren sin
-til-lil-lil-lil Haugen min -
hofor renner Mjølk utav Brystenne din?
-De leikar so lett gjenom Lunden -
Ekstra opplysninger