[BIN: 0642]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Kari Kåsa, Heddal, Telemark .

 Hvor er du fødd, hvor er du boren
-Bronefander inder væl
tri nolmenn -

æ mine fyste klæer skoren.
Ekstra opplysninger