[BIN: 0638]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Hæge Olovsdatter Dalen, Øyfjell, Rauland, Telemark .

1. Bergjebonden kjæme seg riands i går
-Mæ de regner å blæs-
å kungjen sto ute va' sveipt i mår.
-Mæ brofolen rinder væl
å norden under fjello
å nora fe hello
der leikar dei normenn.-
2. Vælkomen bergjebonden heim te meg
no hev eg bryggja å blanda te deg.
3. Eg æ kje so mykje um ditt mjø å inkje um ditt vin
eg æ mei um liti Kjersti datteren din.
4. Liti Kjersti ho æ no so liti ei brur
ho kann inkje nyklanne i låsanne snu.
5. Kann eg 'a inkje mæ goom få
so sko' eg lata ellen gjenom Beiarlunden gå.
6. Fyrre lyt du a mæ goom få
eg kann kje lata ellen gjenom Beiarlunden gå.
7. Kungjen han gjeng at bure
han vekkjer upp datter prude.
8. Statt upp liti Kjersti skrei lokur ifrå
her æ'1 komen so rike belar i vår går.
1hev
9. Liti Kjersti ho gjeng at bekkje
sitt gule hår ho rekkjer.
10. Ho rekte sitt hår i klare vann
so gredde ho ette mæ ein sylvarkam.
11. Liti Kjersti ho va kje so hårbandvand
ho vippa sitt hår i eit rødegullband.
12. Ho vippa sitt hår i røde gullband
ein liten gullkrans so sette ho på.
13. Liti Kjersti ha på seg skjurta ny
ho va no alt mæ gulle sydd.
14. Liti Kjersti ha på seg silkjeserk
nie møyars handeverk.
15. [Liti Kjersti ha på seg] stakkjen blå
gulle de låg etter kvor den trå.
16. [Liti Kjersti ha på seg stakkjen] rau
[gulle de låg etter kvor den] saum.
17. Liti Kjersti ho sette seg på ein stol
so sprette ho på seg syllspende sko.
18. Liti Kjersti ho seg igjenom dynni steig
å bergjebonden upp i sessen reis.
19. Bergjebonden han klappa på høyind mæ finganne små
sit liti Kjersti å kvil deg uppå.
20. Eg æ' kje so trøytte eg kann væl stå
seg meg di meining så vi eg gå.
21. Her æ no so vitt i våres land
eg tenkte eg ha mått fengje ein kristenmann.
22. Kann eg deg inkje mæ goom få
so sko eg lata ellen gjenom Beiarlunden gå.
23. Fyr lyt du meg mæ g[oom] få
De kann kje lata e[llen] g[jenom] B[eiarlunden] g[å].
24. Bergjebonden ha seg ein gangar so spak
han sette skjøn jomfru uppå hånoms bak.
25. Bergj[ebonden] rei å bergj[ebonden] rann
liti Kjersti ho gret no den vegjen so lang.
26. Å tikje du salen æ for trång
hell tikje vegjen den æ for lang.
27. Eg tikje inkje salen den æ me so2 lang
men eg tikje vegjen den æ so2 lang.
2for
28. Bergjebonden bergje å bergje umkring
å dynni rann upp å bergjebonden inn.
29. Bergj[ebonden] tala te systeri si
du tappar meg i ei konne mæ vin.
30. [Du tappar meg i ei kanne mæ vin]
å tvo villan korn du kastar der uti.
31. Hor æ du fødd å hor æ du boren
å hor æ adde dine jomfruklæne skoren.
32. I Beiarlunden fødd å i B[eiarlunden] boren
å der æ adde mine jomfruklæne skoren.
33. Bergjebonden tala me syster si
d[u] t[appa] m[eg] atte i ei k[onne] m[æ] v[in].
34. [ Du tappa meg atte i ei konne mæ vin]
tri [villankorn du kastar] der uti.
35. Hori [æ du fødd å hor æ du] bori
[å hor æ adde dine jomfruklæne] skoren.
36. I bergje [æ eg fødd å i bergje boren
i bergje æ adde mine jomfruklæne] skoren.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge c, s. 80ff med overskrift Hæge Olovsdatter Dalen fra Øyfjell.

Merknader og retting: 7.2 framfor han er å sett til; 14.1 Liti Kjersti er streka ut og ho er sett til; 24.1 er først skrive men kann du meg o.s.v. ; etter str. 28 står (seie lite taugare).