[BIN: 0637]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge, etter ukjent sanger, Lårdal, Telemark .

1. Det var lille Kjersti og moderen sø
-Ti lillil hauan min -
lille Kjersti hun mjelka den mjokk av sitt bryst.
-Dei dansar so lett igjenom lunden -
2. Moderen slo te lille Kjersti unde kinn
du sku kje stande dølge for moderen din.
3. Eg vi kje [stande dølge for] m[oderen] min
elvekungjen i bergje hev lokka meg inn.
4. Elvekungjen sto inkje langt derifrå
han sto inkje lenger hell han hørde derpå.
5. Fram kom han og hans gangar smal og grann
lille Kjersti ho gret å elvekungjen han kva.
6. So sette han hennar på folabak
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Han sette henar der en sjave sat
å sjave so sprang en på folabak.
8. So rei dei igjenom en jupe dal
lille Kjersti [ho gret å elvekungjen han] kva.
9. So rei de de bergje tri gångur umkring
bergje de opna å elvekungjen inn.
10. Kom fram hennes brøar smale og grann
dei dansa mæ ei syllkonne i kvor si hånd.
11. Den fyste drykk ho av konna tok
so gløymde ho no burt både himmel å jor.
12. [Den] andre [drykk ho av konna tok
so gløymde ho no burt både] fader og mor.
13. [Den] tree [drykk ho av konna tok
so gløymde ho no burt både] herren og Gud.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge e, 143 med overskrift (hørt i Lårdal). Merknader: 1.1 over sø står (sic); str. 6 under lina står (hun liked det ikke); 10.1 over brøar står sic.