[BIN: 0636]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe, etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

1. Moderen spurde Datteren sin
- Tillillre Hauen min-
kvi renne de Melk af Brysterne din.
-Di dansa saa let gjennom Londen -
2. De naa kje Mjelk om de synes saa
de æ den Mjø som e drak igjaar.
3. E vi kje længer dølje for Moderen min
Elverkungen i Berge ha lokka meg.
4. Elverkungen sto ikie langt derifraa
han va' kje længer borte hel han lydde derpaa.
5. Aa han slo liti Kjersti [paa] vide Kind
kund' du kje længer dølje for Moderen din.
6. Di rei seg igjennom ein Dal
liti Kjersti ho gret aa Elvekongjen kva.
7. Aa dei rei Bergi tri gaangor ikring
aa Bergi de opna aa Elvekongjen in.
8. Saa kom hennas Døttar va smale som trang
dii dansaa mæ kvor si Sylkanna i Haand.
9. Aa kjære vor Mo'er du drikka naa fyst
du hæv 'kje dine Døttar mæ Augone set.
10. Den fyste Dryk a Kanna ho drak
da glømde ho bort den hennar ha skabt.
11. Den andre Dryk a Kanna ho tok
da glæmte ho bort baae Himmel aa Jor.
12. Den tree Dryk a Kanna ho tok
da glømde ho bort baae Far og Mor.
13. Aa her æ eg fød aa her æ eg baaren
aa her ha æg mine Klæir skaaren.
14. Aa hera vi eg baa leva aa døi
aa æg vi væra Elverkongens Møi.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS J. Moe 8, 45 med overskrift Tussevisa.