[BIN: 0635]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Mållfri å hennes kjær moder
- I høieloftssvalar-
dei svepte1 gullveven den gode.
-Mållfri sider i buri so mangt ho syrgjer-
1svøpte
2. Dei svepte han fast2
ti kvite mjølkje av3 brøste brast.
2Dei svøbte gullveven, de svøbte han fast
3o
3. Eg helsar deg Mållfri kjær dotteren4 min
kvi renner dæ mjølk oto brøste de.
4datteren
4. Dæ æ kji mjølk um I5 synes så
dæ æ den mjøren vi drakk igjår.
5 vi
5. Mjøren å mjølken æ inkji lik
kjøren æ bron å mjølken æ kvid.
6. Eg dyl inkje læng fyr kjær moderen min
elvekonggen6 hev lokka mig.
6 værgekongjen
7. Hev elvekonggen7 lokka deg
hot fekk du da for æra de.
7 værgekongjen
8. Eg fekk meg eitt par sko
dæ hev eg sliti mæ stor uro.
9. Eg fekk [meg] ein silkjesærk
den hev eg sliti mæ store verk.
10. Eg fekk [meg] ei horpe af gull
den sille eg bruke når eg va sørjefull8.
8 sorgefull
11. Å hører du Mållfri kjær dotteren9 min
å vi du slå10 på horpa din.
9 datteren
10 du slær eitt slag
12. Dæ fyste slagje ho på horpa slo
dæ hørde elvekonggen11 infori sitt bor.
11 værgekongjen
13. Mållfri ha' inkji halltor snakka
førr elvekonggen12 på golvi trappa.
12 værgekongjen
14. Å han la'13 ti hæna mæ hanskjen senn
gakk du hjem til børnene de.
13 slo
15. Han la'14 ti hæna mæ bogatre
ho toss dætte dø for si moders kne.
14 slo
16. Så tok han hæna15 upp i sitt fang
han bar hæna inn i bergji fram.
15 Han tok 'æ Mållfri
17. Den ælste dotter æ fine som vann
å mæ ei syllkanne i hver si hand.
18. Å konggen16 han tala ti dottere se
du tappe nå i ei konne mæ vin for kjær moderen de.
16 kongjen

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M. Moe 25, s. 150 med overskrift Målfri å elvekongjen (Hæge Bj. efter Joronn) - i margen står 2. gang 1891. Hæge Bjønnemyr har då kvede 2 gonger for M. Moe. Variasjonanne skriv seg frå 2. gongen.

Merknader og retting: omkvedet er sett til seinare; 1.2 den gode er streka ut; 17.2 å er sett i parantes.