[BIN: 0627]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark .

1. Liti Kjersti ho va sæg saa liti eit Viv
-Bronfaalen rinder let -
ho kunna kje raade sit unge Liv.
-Mæ dæ regner aa dæ blæs
fe nora unde Fjøddo langt unde Hæddo
dær leikar di -
2. Liti Kjersti ho va sæg saa liti ei Brur
ho konna inkje Nyklæn i Laasæne snu.
3. Liti Kjersti ho sat sæg i Væven saa fin
kvi rinder der Mjølk utor Brysterne din.
4. Aa dæ æ no kje Mjølken om du synast saa
men dæ æ no den Mjøden æg drak igaar.
5. Dei tvaa Ting dei æ no hinanden ulik
for Mjøden æ Bron og Mjølkji æ kvit.
6. Aa dæ nyttar kji længer aa dølje fe deg
dæ æ Bergjekongjen nor som hæv lokka mæg.
7. Æ dæ Bærgjekongjen nor som hæv lokka dæg
hot æ dæ fe Gaavur han hæv gjæve dæg.
8. Aa han gav mæg ein røden Guldring
der æ kje makjen paa Dronningens Fing.
9. Aa han gav mæg ei Haarpa ta Guld
som æg sil leika paa naar eg va sorrigfuld.
10. Liti Kjersti ho paa Guldhaarpa slog
dæ høirte Bergjekongjen i Sengja sov.
11. Aa kan æg no inkje liti Kjersti faae
saa sko æg laate ell ivi Beiarlandi gaae.
12. Ja før skaa brænde mit Lande te mein
saa tak ho liti Kjersti aa før henar Heim
13. Bergkongjen ha sæg ein Gangare spak
han sætte liti Kjersti paa honoms Bak.
14. Bergekongjen rei Bergje tri Gaangur ikring
aa Bergje dæ upnas saa dei kom derind.
15. Dei sætte liti Kjersti paa Sylverstol
dei gav hennar drikkje ta ei Sylverskaal.
16. Den fyste Drykkjen liti Kjersti ho drak
dei christne Landi ho enddaa gat.
17. Horra æ du fød aa horra æ du baaren
aa hora æ dine Jomfruklæder skaaren.
18. I Veiarlande der æ æg fød aa der æ æg baaren
aa der æ mine Jomfruklæder skaaren.
19. Den andre Drykkjen liti Kjersti ho drak
dei christne Lande ho enddaa gat.
20. Men dei gav hennar drikkje ta dei røde Guldhon
dei slængte der ne-i tri Vidlarkon.
21. Den trea Drykkjen liti Kjersti ho drak
dei christne Lande ho aller gat.
22. I Bergje æ æg fød aa der æ æg baaren
aa der æ mine Jomfruklæder skaaren.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. UBO M. B. Landstad 1803 c 80 med overskrift Liti Kjersti. Over står NB Retselille slog Guldvæven saa haart. Cfr. R og N "Signelil" Under oppskrifta står Ved Ole Gl.

Tillegg og retting: Til etterslengen der leikar di står det i margen (Normænd); 11.2 over B-en i Beiarlandi står V; 18.1 der etter Veiarlande er streka ut; 20.2 over Vidlar står Viddrar.