[BIN: 0622]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift ca. 1850 av Ludvig M. Lindeman etter ukjent sanger, Aust-Telemark .

1. Støls Margit ho vilde seg te Kjørkja gaa
[saa tok hu den Vægen te Bergje laag.
- Fæ æg bær Sorgja mi tung] -
2. Aa Bergjekongen tuka fram forgyllanne Stol
sæt dig der du støls Margjit aa kvil no din Fot.
3. Bergjekongen skjænkte fuldt eit Glas udaf Viin
drik dæ ut du støls Marjit allerkjærasten min.
4. I Bergje har e vori i mange Aar
7 Sønner aa ei Dotter saa har æg faat der.
5. No længtar eg heimat te min Faders Gaard
ja kan du 'kje gaa te din Faders Gaar.
6. Der maa du kje være anna
end en Time eller to.
7. Som hu no kom te sin Faders Gaard
hennas Fa'er sto ute og kjæmte op sit Haar.
8. Aa kjære min Fader tag inte saa hart
fe no tænkjer e at Bergjekongjen æ inkje langt herifraa.
9.Aa kjære min Moder tag inte saa hart
fe no tænkjer [e at Bergjekongjen æ inkje langt herifraa].
10. Aa Bergjekongen kom no mæ Eld aa med Rot
aa ut du støls Marjit aa de maa skje fort.
11. Aa Marjite sætte seg paa Gangaren graa
aa fælde saa mange Taarer som Hesten havde Haar.
12. Marjite banka paa Dynna mæ Fingan smaa
stat up mi ældste Dotter skræl Loko ifraa.
13. Aa ingen har æg stemt aa ingen har eg søgt
aa ingen saa lukker jeg herind om Nat.
14. Marjite banka paa Dynna mæ Fingan smaa
stat up fort mi ældste Dotter skræl Loko ifraa.
15. Ja vidste eg no dæ, dæ va Moderen min
saa hjartelig gjenne eg sko lukke dæg ind.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. UBO L. M. Lindeman fol. 2128, 108 Tillegg og rettingar: 6.1 anna er retta til lenger; 7.2 hennas er retta til hendas; 12.1 over Dynna staar Døren.Reinskrift NFS S. Bugge IV, 10 med overskrift Stolts Margjit aa bergekungen. (Optegnelse af Organist Lindeman). Under reinskrift staar (elverot jfr. Danm. gl. folkev. II, 655 S. Gr.) Str. 5 og 6 er sett saman i reinskrifta.