[BIN: 0620]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av S. Bugge etter Jon Myre, Hjartdal, Aust - Telemark .

1. Stølts Margjit ville seg te kyrkja gå
så tok ho den vegjen te bergje låg.
- Eg ber sorgja mi tung - 1
1 Fe eg ber sorgja mi tung
2. Berge kongjen tukka fram forgyllande stol
set deg dær du srolt Margjit å gvil nå din fot.
3. B[ergekongjen] skjenkte fullt eitt glas utav vin
drekk dæ ut stolt Margjit allerkjærasten min.
4. I bergje har eg vori i mange år
7 sønner å ei datter så har eg fått dær.
5. Nå lengtar eg heim te min faders går
ja kann du 'kje gå te din faders går.
6. Der må du kje vørå lenger
hell en time heller tvo.
7. Den ti ho kom te sin faders går
henars fader sto ute å kjemde upp sitt hår.
8. Bergjekongjen kom mæ ell å mæ rot
ut du stolt Margjit å dæ må skje fort.
9. Margjit ho sette seg på gangaren grå
ho felde så mange tårer som hesten hadde hår.
10. Margjit ho banka på dynna mæ fingrene små
statt upp mi eldste dotter å skrei loka ifrå.
11. Ingen har eg stevnt å ingen har eg søkt
å ingen så lukker eg hær inn um natt.
12. Statt upp fort m[i] e[ldste] d[otter]
å skrei l[oka] ifrå.
13. Ja visste eg no dæ, du va moderen min
så hjarteleg gjønne eg sku' lukke inn.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge h, s. 64f 2.1 over kongjen står (aa)