[BIN: 0615]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1916 av Rikard Berge etter Anne Olsdotter Haugetrod, Gransherad, Telemark .

1. Jukse den stoltaste gal i Sauhöraa va'
- Tia fell me lang-
stolt Margjit va' cottere uppaa den gal.
- D'æ eg som ber sorga tong-
2. Stolt Margjit ho redde seg ti kjörkja o gaa
so tok 'o den vegjen te fjelle laag.
3. O som ho komm onde bergjevegg
so komm bergjekongjen me sitt lange gvite skjegg.
4. Bergjekongjen tok 'o i bærgje inn
so skjenkt 'n hena me mjö o vin.
5. So sette han hena paa forgjyllan stol
so skjenkte han hena mæ mjö o öl.
6. So gav 'n hena dei raue stakkæn tvo
o gjentune töll dem gredde henas haar.
7. So va' 'o [i] bergje i 15 aar
so födde 'o sönner o döttene1 tri.
1dötterne
8. Stolt Margjit hun sat mæ sin handtein o spann
so hörde ho Böhöraas kjörkjeklokku' klang.
9. Stolt Margjit hun talte til bergekongen so
o maa e' faa löv te min fader o sjaa.
10. Ja du mo faa lov [te] din [fader o sjaa]
men du maa kje vaaraa borte at ein time hell tvo.
11. Stolt Margjit hun reiste te sin fader o sjaa
ho ha' kje sett sole paa 15 aar.
12. O som ho komm te sin faders gaar
hennes kjære fader ute for hena staar.
13. O Tol Jukse han taai aa te dötte si saa
naa ha' du vore borte i 15 aar.
14. Han leidde inn stolt Margjit me glee o me graat
so sette han henar paa sin moders stol.
15. Men so komm bergjekongen snegt som ein ell
o kjem du kje heimatt te bona i kvell.
16. Far vel alle i mitt hjem
no kjemm eg visst aller te dekkon meir.
17. Stolt Margjit hun sette se' paa gaangaren graa
ho gret fleire taari' hell hesten har haar.
18. So banka 'o paa bærgje me fingane smaa
statt upp i mi eldste dotter skrei loka fraa.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCLXXX, s. 25-27 (NFS, kopi) med overskrift Margjit Jukse. Under oppskrifta står (Tone) (Etter faren).