[BIN: 0614]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Margit Tveiten, Vinje, Telemark .

1. Ja æ du no burt' ot 'n timi hell tvo
- Töa gjör meg lang-
so æ daa kje bergjemannen1 langt derifraa
- Fe eg ber sorgji tong'e-
1bergjekongjen
2. Eg hev vori i bergje i 14 aar
aa no lengtar eg heim ti min faers gaar.
3. Naa' 'o kaam i sin faders gaar
hennes kjære fader ut-fe 'a staar.
4. No hev du vori burte i 14 aar
aa eg hev'e felt so mangei taar.
5. Aa fari no væl adde i min heim
no kjem eg visst alli ti dikkon mei'.
6. Aa Margjit ho sette seg paa gangaren graa
ho gret fleire taarir hell hesten ha' haar.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge LXI, 80 (NFS, kopi) med overskrift Margit Hjukse. Under str. 2 står L[andstad] v. 12 likt. Under oppskrifta står (Etter Tone Sauland). Tone Sauland hadde komi ifraa Fosse i Sauland Ho var av gode folk, men de gjekk ut med far hennar.