[BIN: 0613]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Kjersti Bergestig, Bö, Telemark .

1. Aa Jukse dæ staaltas' i Saude var
-Mæ tia fell meg lang -
aa Margjit va' daattera utpaa denna gar.
-D'æ eg [ som ber ] saargja saa trang-
2. Staalt Margjit ho reiser seg ti kjörkja o gaa
so tok 'o den vegen ti bærgje saa lang.
3. Aa som ho der kaamm inmæ bergevegg
da komm bergekaangjen ut mæ sitt lange graa skjegg.
4. Saa skjenkte han i av den klaraste vin
aa tak naa dæ honne aa drikk stolt Margjit min.
5. So gav han hennar de roustakkar tvo
aa söll ut i bringa o söllspente sko.
6. Aa gjentune taall dom reier henas haar
aa den 13de den sette gullkrona paa.
7. Stolt Margjit ho satt mæ sin handtein aa spann
daa höyrde ho Böhæras kjörkjlaakkur klang.
8. Ja naa har eg vör' i bærgje i vetræne ni
aa dær födde ho sönir o döttæne tri.
10. Stolt Margjit ho tala ti bergekaangjen saa
aa kann eg faa laav ti min faer o gaa.
11. Ja du kann faa laav ti din faer o gaa
aa naar du æ her att om ein time hell tvo.
12. Stolt Margjit ho gjekk naa den vegen saa lang
men bergekaangjen kjem etter mæ hov aa mæ tang.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCLXI, 57-59 (NFS, kopi) med overskrift Margit Hjukse. Under oppskrifta staar (Saa kann eg kje meir a 'o. Ho kaam heim ti far sin