[BIN: 0612]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1918 av Gunnhild T. Kivle, etter ukjent sanger, Telemark .

1. Aa Hjukse den stolteste gar i Sauhæra va
-Tide fel meg lang -
Margit va daatte upaa den gar.
- De eg som ber sorgi saa tonge-
2. Stolt Margit ho rei seg te körka aa gaa
saa tok ho den vejen te berge laag.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCCXCI, s. 31. (NFS, kopi) (Renskrift)