[BIN: 0610]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Rikard Berge etter Ola Tufte, Telemark .

1. Den stoltaste gjenta i Jukse va
-Tia felt meg lange -
- - - - - - - -
2. Stolt Margjit ho vilde seg te kjörkja o gaa
- Tia felt 'o lang-

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCCXXXIII, s. 19. (NFS, kopi) Under oppskrifta står:
Margjit vart bergteki. Ho kom heim til broe sin, og daa sa o': "E' har kje lie vondt hitte, o vi' du no staa der eg sie deg te staa, saa ska du sjaa meg staa brur", sa 'o. Og de gjorde han. Brudg. reid fyri, og so stansa 'n hesten. "Hu, hær luktar kristen manns blo", sa 'n. So sa ho: "Ri kuns du min herre. Du berre tykkes so", sa 'o.