[BIN: 0610]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Rikard Berge etter Ola Tufte, Telemark .

1. Den stoltaste gjenta i Jukse va
-Tia felt meg lange -
- - - - - - - -
2. Stolt Margjit ho vilde seg te kjörkja o gaa
- Tia felt 'o lang-
Ekstra opplysninger