[BIN: 0609]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1915 av Rikard Berge ukjent sanger, Telemark .

1. - - - - - - - -
bergekongjen mæ sitt lang graaskjæg.
2. Aa du maa faa lov til din faer aa sjaa
men du maa kje vera burte hott ein time hell tvo.
3. Fare no væl alle i min heim
no kjem eg aller til dikkon meir.
4. Stolt Margit ho sette seg paa gangaren graa
aa ho gret fleire taarir hell hesten heve haar.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCCXXIII, 17 (NFS, kopi) (Renskrift) med overskrift Margit Jukse.