[BIN: 0606]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift ca. 1850 av L. M. Lindeman ukjent sanger, ukjent .

1. Stölt Margjit ho skulle te Kyrkja gaa
-Tiden gjörst mig lang -
2. Bergjekongen han treiv ette ei Tyrirot
te Bergje, te Bergje aa maaske fort.
3. Aa Bergjekongen tuka fram forgyllanne Stol
sæt dig der du stöls Margjit aa kvil no din Fot.
4. Bergjekongen skjenkte i et Glas fult af Vin
du drikk otor dæ du allerkjærasten min.
5. Bergjekongen skjenker i dæ andre Glasse fult af Vin
du drikk otor dæ du allerkjærasten min.
6. Bergjekongen skjenker i de trea Glasse fult af Vin
du drikk otor dæ du allerkjærasten min.
7. I Bergje æ' du född i Bergje æ' du borin
i Bergje ligger alle dine Jomfruklæder skoren.
8. I Norgje æ' e född i Norgje æ e borin
i Norgje ligger alle mine Jomfruklæder skorin.
9. I Bergje æ' du född i Bergje æ' du borin
i Bergje ligger alle dine Jomfruklæder skoren.
10. I Norgje æ' e född i Norgje æ e borin
i Norgje ligger alle mine Jomfruklæder skorin.
11. I Bergje æ du född i Bergje æ' du borin
i Bergje ligger alle dine Jomfruklæder skoren.
12. I Bergje æ' e född i Bergje æ e borin
i Bergje ligger alle mine Jomfruklæder skorin.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge IV, 11-12 (Reinskrift) med overskrift Stölt Margjit aa Bergjekungen. (Optegnelse af Organist Lindeman). Oppskrifta er avstytt. Den er her fylt ut etter var. VII etter tilvising frå S. Bugge.
Str. 2 står etter str. 3. Under oppskrifta står (Resten tilhörer Valivans Vise).