[BIN: 0604]

Terna hjå havfrua.
Villfar og sylvklar

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Telemark .

 1, Villfar for ivi heio
far ivi skog me vengjo
etter si syster han leiar
-me tvingar elsko -
Ekstra opplysninger