[BIN: 0599]

Terna hjå havfrua.
Villfar og sylvklar

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman etter Ragnhild Knudsdatter Bakken, Gransherad, Telemark .

 Eg hilser dig Havfruen baade vakker aa ven
- Og den lange Naatt-
eg heve kje sett stort venere Viv.
-For mig tvingar Elskoven -
Ekstra opplysninger