[BIN: 0595]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift> 1965 av Rolf Myklebust etter Høie Strand, uten lokalisering .

1. Villemann gjekk seg te storan å
Hei fagreste lindelauvi alle
Der han ville gullharpa slå.
-Ve de rone det lyste å vinne-
2. Villemann tala te smådrengjen sin
du henta meg harpa i raue gullskrin
3. Villemann gjenge mot straumen å stå
mesterleg konne han gullharpa slå.
4. Han leika mæ lente han leika mæ list
å føggelen tagna på grønande kvist.
5. Han leika mæ lente han leika mæ gny
Han leika Magnill av nykkjens arm.
6. Så slo han si harpe te bonns i sin harm
for å utvinne krafti av trollenes arm.
-Ve de rone det lyste å vinne-
Ekstra opplysninger