[BIN: 0594]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1938 av Rolf Myklebust etter Høye Strand, uten lokalisering .

1. Å Villmann gjekk seg til Steranå
-Hei fagraste lindelauvi alle-
Der ville han gullharpa slå
-Ved dragonerne de lystede å vinne-
2. Villemann tala te smådrengjen sin.
Du hentar meg harpa i raue gullskrin.
3. Villemann gjenge for straumen å stå.
Lysteleg konne han gullharpa slå.
4. Han leika med lempe han leika med list.
Å fuggelen tala på grøne kvist.
5. Han leika med kny han leika med harm.
Han leika Magnhild av nykkens arm.
6. Å upp so kome trolli.
det gjalla i berg o det rulla i sky.
7. Så slo han si horpe te bonns i si harm.
For å utvinne kraft ifra trollenes arm.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NRK Rolf Myklebust Villemann og Magnhild MAGN. 756 opptak: 31/10 1938