[BIN: 0589]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Olav Skoglund, Telemark .

1. Kongjen han tala ti yngste sonen sin
-Sabel i maa -
du ska av aa leite upp-atte systeri di.
-D'æ min fole som rinder igjenom skogjen -
2. Villfar han rie ive dy aa dikje
han rei ive sjau kongerikje.
3. Villfar han rei seg ti borgele
der sat ein havfru aa hvilte ved.
4. Aa naa hev eg allre sett venare viv
si eg saag Syllklar systeri mi.
5. Jou eg hev meg ei tærne
ho æ som ei morgenstjønne.
6. Aa eg ska naa gjeve deg gull aa jor
maa eg mæ di tærne faa tala eitt or.
7. Aa hav naa sjav'e ditt gull aa jor
du ska mæ mi tærne faa tala eitt or.
8. Eg ska naa gjeve deg gull aa fe
mæ eg di tærne fe ougune se.
9. Aa hav naa sjave [ditt gull aa] fe
du maa mi tærne [fe ougune] se.
10. Statt upp Syllklar klæ deg paa
[du ska inn for havfruva gaa].
11. Kongjen va' min faer droningjæ mi moer
aa Villfar het min yngste broer.
12. Villfar leidde fram sin gangar'e graa
set deg Syllklar aa kvil derpaa.
13. Villfar han lyfte paa høian hatt
no helsar eg havfruva so mang ei gonatt.
14. Aa ha' eg naa visst ut-av svikje di
du skull' allder ha' sett Syllklar systeri di.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCLVII, s. 81-83. (NFS, kopi)

Merkn.: Str. 8.1 framfor lina står [fyri]; str. 10 under strofa står (So spurde han hott stand 'o va' av). Under oppskrifta står (etter faren, Gunnar Saavesson).