[BIN: 0585]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark .

1. Villfar fór ivi heio
-Far ivi skog mæ vengjo -
ette si1 syster han leitar.
-Meg tvingar elskog -
1sine
2. Villfar kaam seg rians i gaar
aa elvekvinna ute for haannom staar.
3. Aa aller hev eg sett vendre møy
aa aller hev eg sett røde gull mei.
4. Aa eg heve meg [e]i terne
ho æ venare ende2.
2enn de
5. Ho e finar3 mæ bare haar
enn eg æ sjov mæ gullkrona paa.
3vendre
6. Ho [e finar mæ] bare fot
enn eg [æ sjov mæ] syllspente sko.
7. Eg gjeve deg baate gull aa fe
aa maa eg di terne faa se.
8. Aa hav4 du sjave ditt gull [aa fe]
gjønne maa5 du mi tærne se.
4have
5sko
9. Aa eg gjeve deg baate gull aa jor
maa eg tala mæ di terne eitt einaste or.
10. Aa hav6 du sjave ditt [gull aa jor]
du maa tala [mæ] mi [terne eitt einaste or].
6have
11. Statt upp Sylvklar aa klæ deg paa
naa sko du inn for 'n kristemann gaa.
12. Aa hosse kann eg inn [for 'n kristenmann] gaa
eg hev kje sett kristenmann paa 15 aar.
13. Sylvklar ha paa seg skjurta ny
aa den va' alle mæ gulle sytt.
14. Sylvklar [ha paa seg] silkjeserk
de va nie møyars vinterverk7.
7vintreverk
15. Sylvklar [ha paa seg] stakkjen rou
gulle de laag ette kvor den soum.
16. Sylvklar [ha paa seg] st[akkjen] blaa
[gulle laag ette] kvor den traa.
17. Sylvklar va ikkje beltevand8
ho slengde ikring seg ett røde gullband9.
8beltestor
9gullgjor
18. Sylvklar reiste ti bekkje
sitt gule haare ho rekte.
19. Dei 2 di vaska aa kjembde henas haar
aa di10 andre tvo sette gullkrona paa.
10dei
20. Aa Sylvklar11 inn igjenom dynni steig
aa Villfar visste kje ana12 soli 'o skjein.
11Sylvklar ho
12tenkte de va
21. Aa høyrer du Sylvklar hott eg seie deg
aa lystar du fygje heim att mæ meg.
22. Aa eg lysta13 vel fygje heimatt mæ deg
naar eg visste at elvekvinna saag ikkje meg.
13lysta no
23. Aa Villfar uti ronebok14 saag
so rona15 'n elvekvinna so langt der ifraa.
14runebok
15runa
24. Eg helsar deg kongjen aa draanningji eg spørje deg maa
behøver de noko tenespikur iaar.
25. Kann de bryggje hell kann de baka
hell kann de skjinne for kongjen maka.
26. Me kann bryggje aa me kann baka
men ikkje skjinne [for kongjen maka].
27. Den eldri16 gullveven rende
den øngri17 vov 'n ti ende.
16eldre
17yngre
28. Ho vov i maane ho vov i ny
aa sjave seg mæ bleike kjinn.
29. Ho vov i maane ho vov i sol
aa sjave seg mæ syllspente sko.
30. Daa den veven va' voven ne
so kasta di18 den for draaningjis kne.
18dei
31. Eg19 helsar deg dr[aaningji] eg spørje deg maa
hott hente de deg inna 15 aar.
32. De hendte meg inna [15 aar]
at baae mine døttan blei stoln20 ifraa.
20stolne
33. Aa blei baae dine døttane stoln' ifraa
aa her sko du di21 atte sjaa.
21dei
34. Aa kongjen aa dr[aaningji] di22 blei so gla
di22 dansa aa tulla kvor einaste23 dag.
22dei
23evige
Ekstra opplysninger