[BIN: 0584]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Gunnhild Raumdal, Lårdal, Telemark .

1. No hev eg aller sett venare viv
--------------------------
2. Eg æ kje so ven mæ mitt gulle paa
-Den lange naatt -
som Isamo æ mæ sitt bare haar.
-Fer elskoven mæg tvingar -
3. Aa statt upp Isamo klæ deg paa
i dag skaa du fe meg ti skjenkjar gaa.
4. Hosse kann eg ti skjenkjar gaa
som hev kje sett soli paa 15 aar.
5. Havfruga slo Isamo paa hviden kinn
aa sko du naa saa svara havfruen din.
6. Isamo trekte paa silkjeserk
de va' 9 møyars haanneverk.
7. Isamo trekte [paa] stakkjen blaa
saa gulle de laag ette hver den traa.
8. [Isamo trekte paa] stakkjen rau
saa [gulle de laag ette] hver den soum.
9. Isamo va' ikkje bandevand
ho slengde ikring seg dæ røde gullband.
10. Isamo va' ikkje beltestor
ho [slengde ikring seg] den røde gullgjord.
11. Isamo sette seg ne paa stol
saa sette ho paa seg dei røde gullsko.
12. Aa Isamo inn for dynni steig
--------------------------------------
13. Isamo skjenkte den mjøen saa varm
ti havfruga1 sovna i Alebretts arm.
1havfruva
14. Aa Isamo skjenkte baat mjø aa vin
ti h[avfruga] sovna i stolen sin.
Ekstra opplysninger