[BIN: 0582]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Anne Sissjord, Bö, Telemark .

1. Anebrett rei seg i havfrugas gård
å ute sto havfr[uga] kjemde sitt hår.
-Den lange nott
for den elskov meg tvingar -
2. Anebrett klappa havfr[uga] på rosanne rö
å aller har eg sett noka venare mö.
3. Eg æ nå 'kje ven mæ alt gulli på
imot Isamo ho æ mæ sitt bare hår.
4. Eg gjiv deg mitt gull å eg gjiv deg mitt fe
dersom eg Isamo di terne kann få se.
5. Å hav sjöl ditt gull å ha sjöl ditt fe
imårå ska du Isamo mi terne få se.
6. Å havfr[uga] tala te Isamo så
imårå ska du fer meg te skjenkjar gå.
7. Hoss kann eg nå fer deg te skj[enkjar] gå
eg som ikkje har sett sola på 15 år.
8. Å havfr[uga] slo te Isamo på gvitande kinn
å ska du så svara havfr[uga] din.
9. Å Isamo hadde på seg kjolen så blå
å gulli dæ lågetter kver den trå.
10. Å Isamo hadde på seg kj[olen] så rau
å gulli [dæ låg etter kver den] saum.
11. Å Isamo hadde på seg den röde silkeserk
å dæ vori ni möyars håndeverk.
12. Å Isamo va nå 'kje beltestor
ho slengde ikring seg den röde gullsnor.
13. Å Isamo inn gjenom dynnanne steig
å dom visste 'kje ana hell sola ho skein.
14. Å Isamo skjenkte den mjö så varm
å havfr[uga] somna i Anebretts arm.
15. Å Isamo skjenkte i mjö å i vin
te havfr[uga] somna i gullstolen sin.
Ekstra opplysninger