[BIN: 0581]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Herr Peder han red sig ud at meide
-Det blaaser [kalt veder ifra Sjön] -
alt efter sin Söster at leite.
-Blaase [kalt, kalt veder ifra Sjön] -
2. Da han kom til viden Strand
fik han se Havfruen den skjönne Madam.
3. Og aldrig har jeg seet saa ven Madam
som denne Havfruen den skjönne Madam.
4. Og har du aldrig seet en saa ven en Madam
jag haver en Terne langt vener end jeg.
5. Og kan Eders Terne for mig gaae frem
saa giver jeg hende mine Guldringe fem.
6. Kan Eders Terne for mig frem gaae
saa giver jag hende min Ganger graa.
7. Hav selv, hav selv Eders Ganger graa
Eders Terne kan gjerne for Eder frem gaae.
8. Den Havfruen gik sig i Steinstuen ind
saa kaldte hun frem Guldternen sin.
9. Og skal jeg nu for en Ridder frem gaae
som ikke havde seet Solen paa femten Aar.
10. Saa havde hun paa sig en Silkesommer Særk
som femten Havfrue havde gjort sit Mesterværk.
11. Saa havde hun paa sig et Armebaand af Guld
jeg tror vist den Ridder skal være dig huld.
12. Saa gav hun hende Guldkande i Haand
som hun skulde skjænke Skjönridderen af.
13. Og aldrig saa tar jeg Guldkanden af din Haand
förend du siger mig Faderen din.
14. Og Konge i England er Faderen min
han Dronning Guldritta kjær Moder min.
15. Er Kongen i England Faderen din
saa stande vi her to Sösken saa fin.
16. Saa sætter han hende paa Gangers Bag
saa rei de heimat med et frit Mag.
17. Den Havfrue venter i Dage tre
hendes Terne kom ikke igjen udi de.
18. Den Havfrua venter i Dagene fem
hendes Terne kom ikke igjen udi dem.
19. Den Havfrua gik sig paa store Brua frem
saa sprak hun sund i Stykkene fem.
Ekstra opplysninger