[BIN: 0579]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman etter Tone Olsdotter Vistabakkjen, Mo, Telemark .

  Vilfar for ivi Heio
-Far ivi Skog mæ Vængjo -
aa ette si Syster vil leite.
-Mig tvingar Elskoven -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml, eske 203 ms. 2456

Rettingar: line 2 vil er retta til vi; Elskoven er retta til Elskov