[BIN: 0578]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1868 av Ludvig M. Lindeman etter Kristine Nielsdatter Søengen, Øymark, Østfold .

 Herr Peder han veider paa saltende Sjø
-Blaaser kalt, kalt væder ifraa Sjøn -
han vilde oplede sin Søster saa kjær.
-Blaaser kalt, kalt Væder ifraa Sjøen -
Ekstra opplysninger