[BIN: 0577]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman, ukjent sanger, ikkje lokalisert .

1. Herr Peder han reid seg yver Heidar
-Det blæser kaldt Veder ifraa Sjøn -
alt etter si Syster han leitar.
-Blæser kaldt, kaldt Veder fraa Sjøn -
2. Eit Steinhus mod Sundet mun han finne
ei Havfru i Huset sat inne.
3. Ho sende si Terne ut paa Vegen
med Mjød som i Gullskaal var slagen.
4. Kvar er du ifraa du vene Terna
din Fader eg vita vil so gjerna.
5. Min Fader er Engellands Konning
mi Moder er Gullrid hans Dronning.
6. Og haver du slik Fader og Moder
so er eg din eigen rette Broder.
Ekstra opplysninger