[BIN: 0572]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Hans Ross, ukjent sanger, Telemark .

1. Aa Alebrand leita so vie
-Den lange Naatt -
han leita i sju Kongerikje.
- For mig tvingar han Elskoven-
2. Aa Alebrand kom seg rians i Gaar
Havfruga sto ute aa greidde sitt Haar.
3. Du skaa faa Gull aa liggende Fe
maa eg faa Isemo Frua se.
4. Aa hav du sjav ditt Gull aa liggjane Fe
du skaa faa [Isemo Frua se].
5. Havfruva gjekk te Bure
aa vekkte opp Isemo Frue.
6. Ris no upp du Isemo Frue aa klaa deg seint
fe du skaa bera Skjenkjen for Riddarsvein.
7. Aa hosse skaa naa den Skjenkjen gaa
eg hev kje seet Soli paa femten Aar.
8. Aa Isemo ha paa seg Silkjeserk
de va sju Møyares Haandeverk.
9. [Aa Isemo ha paa seg] Stakkjen blaa
de va so Gulle de glimra i kvor den Traa.
10. [Aa Isemo ha paa seg Stakkjen] rau
[de va so Gulle de glimra i kvor den] Saum.
11. Aa Isemo ha paa seg Strømpar blaa
mæ syllspente Sko spende ho imot.
12. Aa Isemo ut av Dynni steig
dei tenkte 'kje anna hell Soli skein.
Ekstra opplysninger