[BIN: 0571]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Li, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Villfar han fór ivi heie
-Far ivi skog mæ vengjo -
ette si syster leite.
- Meg tvingar elskog-
2. [Han fór ivi dy å dikje
å ivi sjau kongerikji].
3. Han fór ivi dy å dalar
å ivi sjau kungesalar.
4. Villfar han rei seg mæ borgele
der sat ei havfruva hvilte ve.
5. No hev eg aller sett vendre viv
si' eg såg Sylverklar syster mi.
6. Eg heve meg ei terna
ho skin som morgenstjerne klar.
7. Eg æ' kje så ven mæ mitt røde gullband
som terna mæ si bare hand.
8. [Eg æ' kje så ven] mæ gullkrona no
[som terna] mæ sitt bare hår.
9. [Eg æ' kje så ven] mæ min røde gullring
[som terna] mæ sin bare fing.
10. [Eg æ' kje så ven] mæ min syllspente sko
[som terna] mæ sin bare fot.
11. Eg sko gjeva deg mi kåpe så blå
må eg di vene terna få sjå.
12. Hav du sjave di kåpe blå
13. Havfruva gjeng at bure
ho vekkjer upp terna prude.
14. Statt upp terna å klæ deg no
du sko inn før kristenmann gå.
15. Hosse kann eg meg for kristenmann gå
femten år si eg kristenm[ann] såg.
16. Statt upp terna å klæ deg no
så vist sko du inn for kr[istenmann] gå.
17. Terna ho ha på seg silkjeserk
nie møyars vinterverk.
18. [Terna ho ha på seg] stakkjen blå
gulle låg ette kvor den trå.
19. [Terna ho ha på seg stakkjen] rau
[gulle låg etter kvor den] saum.
20. Terna ho sette seg på sengjestokk
så trekkjer ho på seg silkjesokk.
21. [Terna ho sette seg] på sin stol
spenner ho på seg syllspente sko.
22. [Terna] ho va' ikkje hårbandvand
ho flettar sitt hår i eit røde gullband.
23. [Terna ho va' ikkje] beltestor
ho slengjer kring seg ei røde gullsnor.
24. T[erna] ut gjenom dynnane fór
gull å silkje ho ette seg drog.
25. T[erna] ho inn igjenom dynni steig
Villfar upp imot ho reis.
26. Villfar han tukkar fram sysspente stol
sett deg terna kvil den fot.
27. Eg vi' kje sita eg vi' no stå
seg meg di meining så vi' eg gå.
28. Høyr du terna hott eg spyre deg må
hor æ du ætta å kommen ifrå.
29. Dronningji va' mi moder
Villfar min yngste broder.
30. Som eg kunna høyra på de
så visst æ du Sylvklar syste mi.
31. Høyr du Sylvklar hott eg spyre de
lyster du 'kje heimatt fygje mæ meg.
32. Så gjønni eg dæ gjore
dær eg før havfruva tore.
33. Villfar klappar på gangaren grå
så sete han Sylvklar deruppå.
34. Villfar han lyfte på høyan hatt
farvæl havfruva hav tusind go natt.
35. Villfar han ut av gari skrei
havfruva sto atte sine hender ho vrei.
Ekstra opplysninger